Елате с нас

Зная един кът от моята родина, където всичко е като песен, и моето знание ме изпълва с гордост - моят край е най-хубавият на земята. В него деца прохождат, слепци проглеждат за хубост, смълчани от възторг, и чужденците се прехласват от видяно и разказано и завистници се спотайват смутено. 

 

Анкета

Бихте ли посетили с.Стоките?
да
да с удоволствие
при първа възможност
вече съм го посещавал
не бих го посетил
  резултати

 

 

 
       с. Стоките ви приветства с "Добре дошли"

Национален парк "Централен Балкан"

Защитена територия със световна значимостза опазването на биологичното разнообразие,център на ендемизъм и продължаващи процеси на видообразуване, уникален комплекс от хабитати и убежища на видове с висока консервационна значимост,най - големите по площ защитени вековни букови гори в Европа, изключително важен елемент от общо -европейската екологична мрежа.
представителни за Европа екосистеми и впечатлява с удивително многообразие
на живи форми
Тук се срещат над половината от растителните видове на България, близо две
трети от лековитите й билки и 11 вида растения, които не можете да видите
никъде другаде по света.
Паркът дава последно убежище на най-величествените символи на родната и
европейска природа – вълк, мечка, дива коза, благороден елен, царски орел. Приютява над 120 вида птици.
Световно застрашени и биомно ограничени видове живеят в планината
Непристъпните скални масиви, каньони и ждрела, шеметните водопади и
страховити бездни са сред най-характерните пейзажи в тази част на Балкана.

 

 

 


 

 

 

 

 

За вас

Вие, които сте вече наши гости, и вие които тепърва ще дойдете тук при нас в планината, можете да избирате на какво да се насладите, как да се забавлявате, от къде да се нахраните, какво да видите - исторически обекти, музеи, природни забележителности, старинни обичаи, традиционни празници и още и още...

 

Чуй тишината

 

 

 

Тук ще ви се отдаде неповторимата възможност да чуете тишината. Вашето утро може да бъде смутено единствено от ромона на планински ручей или от песента на птиците, а ако усетите че някой ви докосва нежно, не се плашете - това е планинският въздух който ви обгражда навсякъде.

 

 

Притча

Стопи се мартенския сняг и селската речица, до вчера заледена, облива с пяна своя бряг, от топъл вятър съживена.
От ранно утро още грей високо птичката се рей разпаленото слънце на модър свод небесен, и пролетта здрависва с песен. Навсякъде живот и шум. Нивята се пробуждат за своите юнаци: препълнени с утъпкан друм от работливите селяци...

П. Яворов

 

 

Очакваме ви !