Елате с нас

Зная един кът от моята родина, където всичко е като песен, и моето знание ме изпълва с гордост - моят край е най-хубавият на земята. В него деца прохождат, слепци проглеждат за хубост, смълчани от възторг, и чужденците се прехласват от видяно и разказано и завистници се спотайват смутено. 

 

Анкета

Бихте ли посетили с.Стоките?
да
да с удоволствие
при първа възможност
вече съм го посещавал
не бих го посетил
  резултати

 

 

 
       с. Стоките ви приветства с "Добре дошли"

 


Който дойде в наше село, завинаги остава запленен от красотата на природата, от хората, които живеят и се трудят в него. Ако носи душа на поет или писател възторгът му ще се излее в стих или поема, ако има душа на художник - ще нарисува багра, а ако е с душа на птица - в песен.

Хората от този край винаги са се отличавали с практичност и предприемчивост. Разнообразният релеф, съчетан с климатичните особености, предопределят поминъка на местното население. Равнината дава възможност за производство на зърнени храни, планината - за животновъдство и овощарство. Изградили своите традиции през вековете, те оставят трайни следи в подрастващото поколение, запазили се и до днес. Макар и малко селце в полите на огромния Балкан, село Стоките е важен скотовъден район, обединяващ рехавата селска икономика. В годините на преход бяха запазени и същевременно възстановени редица занаяти и поминък, който и сега са основна част от заниманието на населението в този планински район.

Село Стоките е разположено в подножието на Стара планина (Севлиевска община), където събират водите си чистите планински реки Росица и Негойчевица. Тези две реки, заедно с многобройните си притоци (Бяла, Багарещица, Зелениковска, Маришница и др.), определят и името на селото - "Сток" означава мястото където се събира много вода.

 

 

следва>>>

 

 

 

За вас

Вие, които сте вече наши гости, и вие които тепърва ще дойдете тук при нас в планината, можете да избирате на какво да се насладите, как да се забавлявате, от къде да се нахраните, какво да видите - исторически обекти, музеи, природни забележителности, старинни обичаи, традиционни празници и още и още...

 

Чуй тишината

 

 

Тук ще ви се отдаде неповторимата възможност да чуете тишината. Вашето утро може да бъде смутено единствено от ромона на планински ручей или от песента на птиците, а ако усетите че някой ви докосва нежно, не се плашете - това е планинският въздух който ви обгражда навсякъде.

 

 

Притча

Стопи се мартенския сняг и селската речица, до вчера заледена, облива с пяна своя бряг, от топъл вятър съживена.
От ранно утро още грей високо птичката се рей разпаленото слънце на модър свод небесен, и пролетта здрависва с песен. Навсякъде живот и шум. Нивята се пробуждат за своите юнаци: препълнени с утъпкан друм от работливите селяци...

П. Яворов

 

 

Очакваме ви !